1.12.1

News

Oct 12, 2017

Denetim ve Tasarım Süreçlerini İyileştirmek İçin Artırılmış Gerçeklik (AR) Kullanılıyor

Lake Mary, FL, 9 Ekim, 2017 - Fabrika metrolojisi, inşaat BIM/CIM’i, ürün tasarımı, kamu güvenliği, adli bilişim ve 3D çözüm uygulamaları için 3D ölçüm ve görüntüleme çözümlerinde dünyanın en güvenilir kaynağı olan FARO® (NASDAQ:FARO), FARO® Visual InspectTM ürün ailesinin hazır olduğunu duyurdu. Bu yenilikçi platform, büyük, karmaşık 3D CAD (bilgisayar destekli tasarım) verilerinin bir iPad’e aktarılmasına ve sonra da mobil görüntüleme ve gerçek dünya şartları ile karşılaştırma için kullanılmasına izin veriyor. Bu, üretim, inşaat veya tasarım süreçlerinde daha erken aşamada hata tespiti yaparak gerçek zamanlı, uygulanabilir bir üretime izin veriyor. Daha fazla bilgi için şu adrese bakabilirsiniz: https://www.faro.com/tr-tr/urunler/factory-metrology/visual-inspect/

Oct 10, 2017

Kurumların IoT’yi genel operasyonlarında gittikçe daha fazla benimsemesi ile birlikte, Gartner geçtiğimiz yıl 5 milyondan fazla yeni nesnenin her gün ağlara bağlandığını ve 2020 yılına kadar toplam 21 milyar cihazın bağlanmış olacağını tahmin ediyor. Bu çok fazla ‘nesne’ iken, günümüzün kurumsal IoT öyküsünün ise sadece bir bölümüdür.

 Aynı zamanda, çalışan verimliliğine basit bir odaklanma ile, eski işyeri paradigmasından, ofis binalarında, üretim katında ve endüstriyel ortamlarda işbirlikçi bir dijital çalışma modeline doğru kayda değer bir kayma görüyoruz.

Bu iki eğilimin birleşmesi, çalışma alanlarını oluşturmak, çalışanları yönetmek ve akıllı bir teknolojiyi benimsemek için yeni yollar açıyor. Bina ve süreç otomasyonları için işverenler, bireysel çalışma alanlarında, operasyonlarda, BT içinde ve marka düzeyinde deneyimleri en iyi hale getirmek için daha değişebilir ve esnek stratejiler sunuyorlar.

Sep 14, 2017

FARO®, QuantumM ile Yeni Nesil FaroArm®’ı Genişletiyor

En Sıkı Uluslararası Kalite Standartlarına Bağlılık Sağlanıyor

 Lake Mary, FL, 14 Eylül 2017 - Fabrika metrolojisi, inşaat BIM/CIM’i, ürün tasarımı, kamu güvenliği adli bilişimi ve 3D çözüm uygulamaları için 3D ölçüm ve görüntüleme çözümlerinde dünyanın en güvenilir kaynağı olan FARO® (NASDAQ:FARO), yeni FARO® QuantumM FaroArm®’ı tanıttı. Bu ek, 3 Ağustos 2017'de duyurulan QuantumS FaroArm®'ın öncülüğünde yeni nesil FaroArm® portföyünü tamamlıyor.QuantumM, QuantumS'in yüksek performanslı özelliklerine ihtiyaç duymayan uygulamalar için onu istisnai bir orta pazar alternatifi haline getiren bir doğruluk spesifikasyonu ile portföyündeki diğer ürünlerle aynı yüksek performanslı özellikleri içeriyor.

CMS - 1.12.1 - Rontiki
 

Haber Detay

May 29, 2017

ARUBA - Ağınızı tanıyın ve koruyun

Category: Basın Bülteni
Posted by: promedia

1. Sağlık: %89 oranında IoT ile ilişkili bir güvenlik ihlali yaşanıyor 
 
2019 yılına kadar, sağlık kuruluşlarının %87'si IoT teknolojisini benimsemiş olacak. Hasta monitörleri ve X-ışını / görüntüleme cihazları; konum takibi ve cihazların uzaktan kontrolü gibi servisleri oluşturmak için en çok kullanılan IoT cihazlarından bazılarıdır.

Tıbbi cihazların yerini bilmek hastanın sağlığına büyük katkıda bulunur, ancak güvenlik korkuları bu noktada büyük bir engel oluşturuyor. Sağlık kurumlarının neredeyse yarısı (%49) cihazlarında kötü amaçlı yazılım sorunları olduğunu ve %39’u ise insan hatasının IoT ile ilgili güvenlik ihlaline neden olduğunu bildirmişler.

2. Kamu: %85 oranında IoT ile ilişkili bir güvenlik ihlali yaşanıyor

Hükümetler, bir şehir altyapısına yeni unsurlar eklerken, eski ve yeni teknolojiyi dengelemek zorundadırlar. IoT söz konusu olduğunda, akıllı şehri oluşturmak için eski teknolojiyi güvenli bir ağ ile dengelemek gerekir ve devlet çalışanlarının %49'u bunu belirli bir zorluk olarak görüyorlar. Hükümetler, IoT'nin benimsenmesinde bazı sektörlerden daha gerideler. Kamu görevi yapan BT karar vericilerinin %35'i, liderlerin IoT'yi çok az veya hiç anlamadığını iddia etmekte.

Şehirlerdeki eski teknolojinin sınırlamaları ve IoT’nin uygulanması ile bağlantılı güvenlik riskleri ile birlikte bu anlayış eksikliği, akıllı şehrin genişlemesinin karşısına büyük bir zorluk olarak çıkıyor.

3. İmalat: %82 oranında IoT ile ilişkili bir güvenlik ihlali yaşanıyor

Sanayi sektörü, sistemlerin, süreçlerin ve makinelerin birbirine bağlı kalma gereksinimini anlıyor. Bunun gerçekleşmesi için üreticilerin servisleri mümkün olduğu yerlerde birbirine bağlaması ve otomasyonunu gerçekleştirmesi gerekir, ancak bu iş şu anda daha güvenli bir şekilde yapılabilir. Zaten IoT ile ilgili güvenlik ihlallerinin %50'si kötü amaçlı yazılımlar ile ilgili olarak ,%40'ı ise insan hatası nedeniyle ortaya çıkıyor.

Özellikle üreticilerin, operasyonel riski azaltmak ve işletim altyapılarını korumak için kimyasal sensörler ve toplama sistemleri gibi cihazları ağa bağlama arayışında olmaları ile birlikte, bu kapanması gereken bir boşluktur.

4. Perakende: %76 oranında IoT ile ilişkili bir güvenlik ihlali yaşanıyor

IoT'yi mağazalarında kullanan perakendecilerin yarısından fazlası (yüzde 56) müşteri deneyimini artırmak için kişisel mobil cihazların ağa erişmesine izin veriyor. Konuma dayalı olarak mağaza içi promosyon mesajlarının alınması büyük bir iştir ve IoT bunu sağlayabilir.

Ancak kötü amaçlı yazılım sorunları yüzünden zaten IoT ile ilgili olarak saldırıya maruz kalan, perakendecilerin % 41’ini göz önüne alırsak, tüketicilerin yararları ile ağlarını saldırıdan korumanın arasında bir orta nokta bulmaları gerektiği açıktır.

Toplam ağın görünürlüğü

Bu endüstrilerin tümünde, şirketlerin ağlarına bağlanan cihazlar hakkında daha fazla bilgiye ihtiyaç duyduğu açıktır. Ağ yöneticilerinin, her bir cihaza ilişkin olarak politikalar/izinler yaratma yeteneğine sahip olmaları gerekiyor; böylece bir cihaz kötü amaçlı yazılım veya insan hatası nedeniyle ele geçirilirse, bu belirlenebilir ve bu cihaz geniş ağdan çıkarılır.

HPE Aruba Ülke Müdürü Ersin Uyar yakın zamanda, canlı veri analizinin, güvenlik tehdidini derecelendirmek için cihazların ağa hangi saatte ve nereden bağlandığını nasıl gösterdiğini anlattı.

Müşterilerle konuşurken, hangi sektör olursa olsun, onlardan da aynı şeyi duyuyorum. Herkes, güvenli kalırken, ağ yaklaşımı açısından tamamen özelleşmek istiyor.

O noktaya varmak için ağın tamamen görülebilir olması gerekir. Analiz edildiğinde ve erişildiğinde, toplanan bilgiler için farklı kullanıcılara farklı düzeylerde erişim sağlanırken, farklı düzeylerde tehditlere sahip cihazların yerini saptamada ve güvence altına almada daha özelleştirilmiş olanaklara sahip olmanıza da izin verir.

Kurumsal alanda IoT zaten gerçekleşiyor ve tüm sektörlerde kullanımının artması kaçınılmaz. İşletmeler, özellikle var olan çözümlerin IoT’ye yönelik bir tehdit değil aksine onu bir fırsata çevirme olanağı yaratırken, güvenlik tehditlerinin, pazarın önde gelen şirketi ile rakibi olmayan şirketler arasında bir engel oluşturmasına izin vermemeliler.

 

 

Previous page: İletişim