1.12.1

News

Oct 12, 2017

Denetim ve Tasarım Süreçlerini İyileştirmek İçin Artırılmış Gerçeklik (AR) Kullanılıyor

Lake Mary, FL, 9 Ekim, 2017 - Fabrika metrolojisi, inşaat BIM/CIM’i, ürün tasarımı, kamu güvenliği, adli bilişim ve 3D çözüm uygulamaları için 3D ölçüm ve görüntüleme çözümlerinde dünyanın en güvenilir kaynağı olan FARO® (NASDAQ:FARO), FARO® Visual InspectTM ürün ailesinin hazır olduğunu duyurdu. Bu yenilikçi platform, büyük, karmaşık 3D CAD (bilgisayar destekli tasarım) verilerinin bir iPad’e aktarılmasına ve sonra da mobil görüntüleme ve gerçek dünya şartları ile karşılaştırma için kullanılmasına izin veriyor. Bu, üretim, inşaat veya tasarım süreçlerinde daha erken aşamada hata tespiti yaparak gerçek zamanlı, uygulanabilir bir üretime izin veriyor. Daha fazla bilgi için şu adrese bakabilirsiniz: https://www.faro.com/tr-tr/urunler/factory-metrology/visual-inspect/

Oct 10, 2017

Kurumların IoT’yi genel operasyonlarında gittikçe daha fazla benimsemesi ile birlikte, Gartner geçtiğimiz yıl 5 milyondan fazla yeni nesnenin her gün ağlara bağlandığını ve 2020 yılına kadar toplam 21 milyar cihazın bağlanmış olacağını tahmin ediyor. Bu çok fazla ‘nesne’ iken, günümüzün kurumsal IoT öyküsünün ise sadece bir bölümüdür.

 Aynı zamanda, çalışan verimliliğine basit bir odaklanma ile, eski işyeri paradigmasından, ofis binalarında, üretim katında ve endüstriyel ortamlarda işbirlikçi bir dijital çalışma modeline doğru kayda değer bir kayma görüyoruz.

Bu iki eğilimin birleşmesi, çalışma alanlarını oluşturmak, çalışanları yönetmek ve akıllı bir teknolojiyi benimsemek için yeni yollar açıyor. Bina ve süreç otomasyonları için işverenler, bireysel çalışma alanlarında, operasyonlarda, BT içinde ve marka düzeyinde deneyimleri en iyi hale getirmek için daha değişebilir ve esnek stratejiler sunuyorlar.

Sep 14, 2017

FARO®, QuantumM ile Yeni Nesil FaroArm®’ı Genişletiyor

En Sıkı Uluslararası Kalite Standartlarına Bağlılık Sağlanıyor

 Lake Mary, FL, 14 Eylül 2017 - Fabrika metrolojisi, inşaat BIM/CIM’i, ürün tasarımı, kamu güvenliği adli bilişimi ve 3D çözüm uygulamaları için 3D ölçüm ve görüntüleme çözümlerinde dünyanın en güvenilir kaynağı olan FARO® (NASDAQ:FARO), yeni FARO® QuantumM FaroArm®’ı tanıttı. Bu ek, 3 Ağustos 2017'de duyurulan QuantumS FaroArm®'ın öncülüğünde yeni nesil FaroArm® portföyünü tamamlıyor.QuantumM, QuantumS'in yüksek performanslı özelliklerine ihtiyaç duymayan uygulamalar için onu istisnai bir orta pazar alternatifi haline getiren bir doğruluk spesifikasyonu ile portföyündeki diğer ürünlerle aynı yüksek performanslı özellikleri içeriyor.

CMS - 1.12.1 - Rontiki
 

Haber Detay

Jul 26, 2015

Küresel Köy

Category: blog
Posted by: promedia

Eskiden uzun süredir birbirini görmeyen iki tanıdık karşılaştığında “dünya ne kadar da küçük” derlerdi. Bugün ise herkesi birbirine bağlayan internet ve kitle iletişim araçları ile globalleşmiş bir ekonomik sistem, dünyayı daha da küçültüyor. Artık dünya küresel bir köye dönüşmüş durumda. Dünyanın her yerinde “küreselleşme” tartışılıyor.

Dünyanın öbür ucunda birisi “Gangnam Style” adını verdiği bir şarkıda dans ediyor; bir başkası ise kova dolusu buzu başından aşağıya döküyor. Ve bunlar internette yayınlanıyor. Birkaç gün sonrasında ise bir salgın şeklinde dünyanın her yerine görülüyor. Tıpkı köylerde herhangi bir haberin veya olayın etkilerinin yayılması gibi. 

“Komşu komşunun külüne muhtaçtır” ata sözünde vurgulanan “insanların her zaman birbirlerine ihtiyaç duymaları”, yaşadığımız bu küresel köyde de geçerliliğini koruyor. Günümüzde ülkeler birbirlerinin enerjilerine, sularına, ürünlerine ihtiyaç duyuyorlar.

İnternet teknolojisinin körüklediği küreselleşmeyle birlikte sınırların ortadan kalkması, marka ve ürünlerin sınır ötesi pazarlanmasını kolaylaştırırken, kurumlar da farklı hedef pazarlarla iletişim kurabilecek pazarlama stratejileri geliştirme yoluna gidiyor. Bir çok büyük küresel marka kendi ülkelerinin dışında farklı bir ülkede pazarlama faaliyetlerini yürütürken, o ülkenin yerel değerlerine göre bir strateji oluşturuyor. Artık hangi ülkeye ait olduğu dahi bilinmeyen çok uluslu şirketlerin standart “tek tip” ürünleri, “ülkeye göre özel uyarlanmış” mesajlarla pazarlanıyor.

“Global” ve “lokal” kelimelerinin birleştirilmesiyle kullanılan “glokal” kelimesi, dünyanın küçülmesiyle birlikte ortaya çıkan bir pazarlama stratejisi terimi haline geliyor. “Küresel düşünüp yerel hareket etme” stratejisi, her geçen gün yaygınlaşıyor. Dünyanın pek çok ülkesinde hamburger satan fast food zincirleri ramazan menüleri çıkarıyor. Uluslararası bir banka “dünyanın yerel bankası” sloganıyla bulunduğu ülkeye uyum sağlıyor.

Kültürel olarak kendileri gibi olanları kabul ederken kültürel olarak benzemeyenleri kabul etmeme temeline dayanan “etnosentrizm” kavramı “etnik merkezcilik” tutumlarını anlatıyor. Tüketici etnosentrizmi ise, herhangi birisinin yabancı ürünleri satın alarak ülkesine ekonomik olarak zarar vereceği kaygısından ve ithal ürünlere karşı oluşan kişisel önyargıdan besleniyor.

Uluslararası şirketler, “etnosentrik” tutumların oluşturduğu ülke duvarlarını, “glokal” stratejilerle aşıyorlar. 

Öte yandan uluslararası şirketlerin yoğun olarak yer aldıkları ülkelerde savaşın çok nadir görüldüğü sıkça seslendirilen bir görüş. Özellikle gelişmiş ülkelerin, kendi şirketlerinin bulunduğu diğer ülkelerdeki yatırımlarının güvenliğini korumak için istikrar ve barışın sürdürülmesi konusunda daha fazla hassasiyet gösterdikleri ve çaba sarf ettikleri görülüyor.

The New York Times'ın köşe yazarı Thomas Friedman'ın sunduğu bir teoriye göre, her ikisinde de McDonald's bulunan iki ülkenin savaşması mümkün değildi. Bu teori şu temele dayanıyordu: “Bir ülkede McDonald's bulunması, o ülkenin bir başka ülkeyle savaşa girerek rahatını bozmak istemeyeceği düzeyde bir ekonomik olgunluğa ve tüketici refahına eriştiğini gösteriyor.” Illinois'deki McDonald's Üniversitesi'nin de onayladığı bu teorinin tek istisnası NATO'nun Yugoslavya operasyonu oldu.

Uluslararası yatırımcıların bulunduğu ülke sayısı arttıkça dünyanın giderek daha güvenli bir gezegen haline geldiği varsayılıyor.

Kuşkusuz globalleşme üzerine tartışmalar sürüp gidecek. Kişiler ve toplumlar, globalleşmenin olumlu ve olumsuz yönlerine daha çok kafa yoracaklar. Peki bu süreçte bizim takınmamız gereken tavır ne olmalı? Küresel köyün neresinde yer almamız gerekiyor?

Bir cenaze sırasında cenazeye katılanlar tabutu taşırken sağında mı, solunda mı, önünde mi yoksa arkasında mı dursak diye karar veremezler ve Nasrettin Hoca'ya sorarlar. Nasrettin Hoca da “bakın dostlar” der. “Önemli olan sizin tabutun önünde, arkasında, sağında veya solunda yer almanız değil; önemli olan tabutun içinde olup olmamanızdır!” 

yazar: Feray Alpay
Previous page: İletişim