News Detail

News Detail

Sep 22, 2016

ARUBA - HPE Aruba, Modern BT Altyapılarının Potansiyelini Açığa Çıkarmak Amacıyla Geliştiriciler İçin Hazır Olan “Mobile First Platform’unu” Tanıttı

Category: Basın Bülteni
Posted by: promedia

Ağlar, bugünün önce mobil ve hızla gelişen IoT ortamını desteklemek için, bağlantıdan daha fazlasını sunmalılar. Statik fonksiyonlar için tasarlanmış tek boyutlu ağların zamanı geçti. Modern ağlar, talep edildiğinde yeni uygulama gereksinimlerine kolaylıkla uyarlanabilmeliler. Özel mobil uygulamaların ve IoT tarafından desteklenen operasyonel teknolojilerin kullanımı hakkındaki faydalı anlayışlarla birlikte ağlar, organizasyonların gelecekteki dijital teknoloji yatırımlarının düzenlenmesine yardım edilebilirler.

 

Aruba Mobile First Platform,  bir geliştirici ekosistemi ve teknoloji üreticilerinin serbestçe yenileşme yeteneklerini ortaya çıkarıyor. Bunun için Aruba altyapısının mobil ve IoT cihazlarından topladığı bağlamsal bilgileri ve dinamik bir şekilde gerçek zamanlı olarak özelleştirilen ağ fonksiyonlarını kullanıyor. Sonuç olarak müşteriler, deneyimlerini geliştirmek, iş operasyonlarını iyileştirmek ve yeni gelir fırsatlarını desteklemek için, var olan ve yeni geliştirdikleri uygulamaları iyileştirebilirler.

 

Yaygın Mobilite İçin Gelişmiş Ağ Kontrolleri ve Politika Uygulaması

Aruba Mobile First Platform’un temeli, geliştiricilerin alt seviye API yoluyla altyapıdan alınan bağlamsal bilgileri kullanmasına izin veren yeni bir işletim sistemi olan ArubaOS 8.0’a dayanmaktadır. Bir sunucuda sanal bir makine (VM) olarak çalıştırılan ArubaOS 8.0, altyapıdaki değişiklikleri önemli ölçüde basitleştiriyor ve müşterilerin ağlarını hızla ölçeklemelerine izin veriyor.

 

ArubaOS 8.0 ayrıca, gerçek zamanlı olarak özel uygulama imzası yükleme yeteneği ile Aruba altyapısında daha fazla programlanabilirliğe izin verir. Geliştiriciler ve ekosistem iş ortakları, ağ upgrade’i veya kesintisi olmaksızın, yeni iş kritik uygulamalar için politika yönetimi ve kalite kontrolüne kolaylıkla izin verebilirler.

 

Ekosistem iş ortağı Skyfii, kurumların müşteri davranış verilerini analizine ve görselleştirmesine yardım etmek için Aruba Mobile First Platform’un gücünü kullanıyor. Skyfii, Aruba Analytics and Location Engine’den (ALE) gelen kullanıcılar, cihazlar, uygulamalar ve lokasyona ilişkin bağlamsal verileri kullanarak, perakendecilere daha iyi bir davranış değerlendirmesi sunuyor ve hedefli reklamcılık ve eyleme çağrı pazarlaması ile onların müşterileri garantilemelerine izin veriyor.

 Mobil ve IoT İçin Artırılmış Ağ ve Uygulama Erişim Kontrolü

Mobile Firs Platform’un parçası olarak Aruba ClearPass yazılımındaki son yenilikler, bütün bağlantılı cihazlar hakkında daha derinlemesine bilgi sağlarken, üçüncü parti entegrasyonu için özelliklerini de iyileştiriyor.

 Yeni ClearPass Extensions, BT güvenlik profesyonelleri ve geliştiricilerin, Aruba ClearPass ile bulutun ev sahipliğini yaptığı teknoloji servislerini entegre etmelerini kolaylaştırıyor. Temel ClearPass yazılımında önemli kod değişiklikleri olmaksızın ekosistem iş ortakları, yazılımlarını bir API yoluyla kullanılabilen bir depoya kolay bir şekilde yerleştiriyorlar. Bu da müşterilerin otomatik iş akışlarını kolayca ve hızlı bir şekilde yaratmalarına izin veriyor.

 

Intel Security’nin birleşik yönetim platformu McAfee ePolicy Orchestrator (ePO) durumunda kullanıcılar, bir cihazın durumunu kontrol edebilirler. McAfee ePO ayrıca, son nokta, ağ ve veri güvenliğinin birleşik yönetimini de sağlıyor.  Uçtan uca görünebilirlik ve güçlü otomasyon araçları ile McAfee ePO, korumayı oldukça güçlendiriyor ve maliyetlerle birlikte yönetim risk ve güvenliğinin karmaşıklığını da azaltıyor.

 

Intel Security İnovasyon Birliği’nin başında bulunan D.J. Long, “ClearPass Extensions ve Aruba Mobile First Platform, bize ürünlerimizi hızla entegre etmemiz ve genişletmemiz için basitleştirilmiş açık bir model sağlıyorlar. ClearPass ile McAfee ePO entegrasyonu müşterilerimize, ağ, cihaz tipi veya kullanıcı lokasyonu ne olursa olsun, görülebilir birleşik bir güvenlik tavrı sağlıyor. Kurumsal ağın güvenliği için de politikaya erişimi otomatikleştiriyor” dedi.

 

Geniş bir kullanım durumu çeşitliliğine kapıların açılmasıyla, Kasada gibi teknoloji iş ortakları çok faktörlü onay (multi-factor authentication - MFA) iş akışları için kolaylıkla entegrasyon gerçekleştirebiliyorlar. Envoy ve Sine ise, kendi ziyaretçi kayıt servisleri yoluyla ClearPass üzerinden bir konuk Wi-Fi erişim talebini otomatikleştiren iş ortağı örnekleri. Müşteriler, var olan çözümleri kullanabiliyor, kullanıcı deneyimlerini iyileştirebiliyor ve BT kaynaklarının yükünü azaltmak için hızla otomasyondan yararlanabiliyorlar.

 

Yeni ClearPass OnConnect, IoT bağlantısı için çok üreticili kablolu ağlarında 802.1X ve RADIUS dağıtımına hazır olmayan müşteriler için ideal. Geniş bir BT operasyonu yatırımı yapılmaksızın bütün cihazların profilinin çıkarıldığı ve uygun ağ dilimlerine yerleştirildiği bir yerde, böyle ortamlar için politika yönetimine hâlâ izin verilebilir.

 

Kapalı Mekân Lokasyon Servisleri İçin İyileştirilmiş Kullanıcı Deneyimi ve İş Öngörüleri

Aruba Mobile First Platform, özel bir lokasyonda durma sürelerini basitçe izlemenin ötesine geçen Meridian App Platform’a gelişmiş Bluetooth Düşük Enerji (BLE) analitiği özelliklerini getiriyor. Yeni Meridian Goals, son bağlılık kampanyalarının başarısı veya başarısızlığı hakkında pazarlama ve iş geliştirme ekiplerini bilgilendirmek için, BLE yoluyla toplanan bilgileri kullanıyor. Böylece bir bağlılık programının sonuçlarını belirlemek için çeşitli detaylı raporlar arasından seçim yapma ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

 

Meridian’ın son sürümü ile kurumlar şimdi, mekânlardaki ziyaretçiler veya işyerinde çalışanlar arasında lokasyon paylaşımına izin verebiliyorlar. Telefonlarında aynı mobil uygulamayı çalıştıran kişiler, mahremiyetlerinin kontrolünü tamamen kaybetmeden, meslektaşları ve arkadaşları ile fiziksel lokasyonlarını paylaşabiliyorlar. Bu yeni özellikler, müşteri deneyimini yükseltiyor ve işyerinde işbirlikleri ile kamusal mekânlarda ise müşteri davranışı ile ilişkili iş zekâsını destekliyor.

 

Dağınık Yapıdaki Kurumlara Bulut Ağı Sunma

Oldukça özelleştirilebilir bulut ağı çözümlerine olan talebi karşılayan Aruba, abonelik temelli, bulutun barındırdığı ağ servisleri çözümü Aruba Central’da önemli yenilikler gerçekleştirdi. Çoklu kullanıcılı mimarisi ve yeni yönetilen servisler portalı ile Aruba Central, satıcıların hızla özel markalı yönetilen servis hazırlıkları yaratmasına, var olan müşterilerine katma değerli servisler sunmasına ve yeni fırsatlara uzanmasına izin veriyor. Var olan müşteriler ve iş ortakları şimdi, API’lar yoluyla kendi var olan sistemleri ile onu entegre ederek portföylerine Aruba Central’ı kolayca ekleyebilirler.

 

Ayrıca Aruba Central şimdi, farklı fiziksel alanlardaki mobil kullanıcı varlığının görülebilmesi için, Wi-Fi sağlığı ve Wi-Fi analitiğine tahmini görülebilirliği katmak için Aruba Clarity gibi kurumsal seviyede özellikler içeriyor.  Yeni Aruba Central mobil uygulaması, BT elemanlarının Wi-Fi, kablolu ve WAN yönlendirme altyapı unsurlarını ellerini değmeden dağıtmalarına izin veriyor.

 

Partner Ready for Networking Program ile Gelirleri Yükseltme

Aruba, iş ortaklarımızın hızla değişen mobilite ağı pazarında oldukça rekabetçi olmaları ve Aruba Mobile First Platform’unun avantajını kullanmaları için, Partner Ready for Networking Program’ı başlatıyor. Bu yeni kanal programı, iş ortaklarının gelişen kurumsal mobilite pazarı fırsatından yararlanmalarını sağlayacak yeni bir program yaratmak için, Aruba PartnerEdge ve HPE Partner Ready programlarının en iyi unsurlarını alıyor.

 

Yeni Partner Ready for Networking Program,  ön uç ve arka uçta anlaşma kârlılığını hesaplamayı kolaylaştıran basit bir yapı ve anlaşmayı koruma yoluyla kârlılığın öngörülebilmesini sağlıyor. Kanal iş ortakları, hem kablosuz hem de kablolu çözümlerinin çapraz satışında ve müşteriyi satın almaya teşvik etmede uzmanlaşmaları için ödüllendirilirlerken, genişletilmiş gelir fırsatlarından kazanç elde ediyorlar. İş ortakları ayrıca,  kabul edilmiş mobilite yeteneklerinde uzmanlık için kâr marjlarını artırma fırsatına da sahipler ve program, özel ağ uzmanlığı için zenginleştirilmiş arka uç teşvikleri sunuyor. Aruba Central gibi yönetilen servisleri de içeren yaygın servisleri satma yeteneği, iş ortaklarının kâr marjlarını daha da artıracak ve onların müşterilerine güvenilir bir danışman konumunda erişmelerine izin verecek.

 

İş ortaklarının hızla hareket etme ve müşterilerine yanıt verebilme yeteneği, yeni programın temel ilkelerinden birini oluşturdu – iş yapmayı basitleştirme ve kolaylaştırma. Partner Ready for

Networking Program, özel bir iş ortağı portalını, basitleştirilmiş onay sürecine sahip iyileştirilmiş tek sayfalık anlaşma kaydını, tek bir kontak noktası ile program gereksinimlerinin kolay anlaşılmasını, planlanmış pazarlama geliştirme fonu ve  aday müşteri yaratma araçları ve servislerini sunuyor.

 

Yeni Partner Ready for Networking Program’ı ile iş ortakları, daha tahmin edilebilir bir gelir akışı ile gelir fırsatlarını en üst seviyeye çıkarırken, rekabetçi konumlarını da önemli ölçüde iyileştireceklerdir.

 Kanal İş Ortağı Görüşleri

Softcat BT Güvenliği ve Ağ Yöneticisi, Matthew Helling; “Sürekli değişen ve gittikçe rekabet artan bu pazarda, Partner Ready for Networking Program’ının parçası olarak Aruba Central’ın artan kapasitesi, müşterilerimizin mobil,  IoT ve buluta geçişlerine destek olmamızı sağlayan yeteneklerimizi genişletiyor ve bunu yaparak Pazar ihtiyaçlarını karşılamamıza da yardımcı oluyor. İş sürecini yeni tek bir sistemle düzene koyma yeteneği ve sunduğu çeşitli hizmetlerle program, rakiplerinden farkını ortya koymaya çalışan Softcat için harika bir destek” dedi.

 Teknoloji Ekosistemi İş Ortaklarının Görüşü

Skyfii, bulut temelli analitik ve lokasyon verilerine dayanan pazarlama çözümleri sağlayan bir veri servisleri şirketidir. Bu çözümler, kurumlara ve organizasyonlara, müşteri davranışlarının tespiti ve analizinde ve görselleştirilmesinde yardım ederler.

Skyfii Kıdemli Direktörü Charlie Clemmer, “Skyfii’nin IO platformunu ClearPass Extensions ile entegre etmek, kurumların ağ erişim onayı ve müşteri analitiğini, tek biçimli, uyarlanabilir ve tek bir sürece indirgemelerine izin veriyor. ClearPass portalında geliştirilmiş özel markalamayı ve ClearPass’ın topladığı değerli bilgilerin kullanımını birleştirerek müşteriler,  ClearPass için pek pratik olmayan özel Skyfii entegrasyonu oluşturmaksızın büyük verileri akıllı verilere dönüştürebilirler” diyor. 

 

Ürünün Hazır Olma Durumu

Aruba Mobile First Platform ile birlikte, ona ilişkin ArubaOS, Aruba Central, Aruba ClearPass ve Aruba Meridian’daki yenilikler 2016 takvim yılının dördüncü çeyreğinde hazır olacaktır.

 

Ek Kaynaklar

 

Bir Hewlett Packard Enterprise şirketi olan Aruba hakkında

Bir Hewlett Packard Enterprise şirketi olan Aruba, dünyanın her yerinde her boyuttan kuruluşa yeni nesil ağ çözümleri sağlamada önde gelen bir tedarikçidir. Şirket, işleri ve kişisel yaşamlarının her yönü için bulut temelli iş uygulamalarına güvenen son nesil mobil kullanıcılara hizmet etmeleri için organizasyonlara destek oluyor.

Daha fazlasını öğrenmek için Aruba’nın sitesini ziyaret edin: http://www.arubanetworks.com. Gerçek zamanlı haberler için Aruba’yı Twitter ve Facebook’ta takip edin, mobilite ve Aruba ürünleri üzerine son teknik tartışmalar için şu adreste Airheads Social’i ziyaret edin: http://community.arubanetworks.com.

 

©2016 Aruba, bir Hewlett Packard Enterprise şirketi, Aruba’nın tescilli markaları arasında şunlar vardır, Aruba Networks®, Aruba The Mobile Edge Company® (stilize), Aruba Mobility-Defined Networks™, Aruba Mobility Management System®, People Move Networks Must Follow®, Mobile Edge Architecture®, RFProtect®, Green Island®, ETips®, ClientMatch®, Virtual Intranet AccessTM, ClearPass Access Management SystemsTM, Aruba InstantTM, ArubaOSTM, xSecTM, ServiceEdgeTM, Aruba ClearPass Access Management SystemTM, AirmeshTM, AirWaveTM, Aruba CentralTM ve ARUBA@WORKTM. Bütün hakları saklıdır. Diğer bütün tescilli markaların hakları sahiplerine aittir.