News Detail

News Detail

Sep 14, 2017

FARO®, QuantumM ile Yeni Nesil FaroArm®'ı Genişletiyor

Category: Basın Bülteni
Posted by: promedia

Performans ve Dayanıklılık

QuantumM, var olan en sıkı uluslararası ölçüm kalite standardı olan ISO 10360 -12: 2016 sertifikasına sahiptir ve şok, titreşim ve sıcaklık stresinin hafifletilmesi için Uluslararası Elektrik Komisyonu (IEC 60068-2) standartlarına göre testten geçmiştir. Ayrıca, karanlık ve yansıtıcı malzemelerden oluşan karmaşık yüzeyler de dahil olmak üzere, önceki nesilden beş kat daha hızlı tarama sağlayan yeni nesil mavi çizgi lazer teknolojisi FAROBluTM Laser Line Probe HD'yi de içerir.

 

Kullanılırlık

QuantumM, öncekilere oranla% 20 daha hafif olduğu için manevra yapması daha kolaydır ve ısınma süresi gerektirmediği için hemen kullanıma hazırdır. Bu da, operatörlerin daha uzun ve daha rahat çalışmasını sağlayarak denetim, tasarım ve üretim sürecinde daha fazla verimlilik sağlar.

 

Taşınabilirlik

QuantumM, fabrikada herhangi bir yerde harici güç gerekmeden sürekli çalışma olanağı sağlamak için, endüstriyel düzeyde kablosuz bağlantı ve çift, çalışırken değiştirilebilen bataryalarla sürekli çalışma olanağı sağlar.

 

Ticari Şef Joseph Arezone bu konuda şunları söyledi: “FARO, kalite ve performans göstergesi olarak yeni nesillere endüstri liderliği yapmayı vaat ediyor. Bu nedenle, ISO 10360 -12: 2016 ve IEC 60068-2 dahil olmak üzere en katı global kalite standartlarına uyan ürünler sunmamızı sağlamak için çabalarımızı yönlendiriyoruz. Standart uygulama olarak, ileride Arm kullanıcısı, yalnızca en geniş, en objektif ve en zorlu kalite standartlarına tabi olan ürünleri kabul etmeye istekli olmalıdır.”

 

QuantumM FaroArm® şu an satışa hazırdır.

 Bu basın bülteni, FARO’nun ürünlerine olan talep ve müşterinin teslim alması, FARO’nun ürün geliştirme ve ürün lansmanları hakkındaki ifadeler gibi risklere ve belirsizliklere ilişkin 1995 Özel Menkul Kıymetler Davaları Reformu Yasası kapsamında ileriye yönelik ifadeler içermektedir. Tarihsel olmayan veya Şirketin planlarını, hedeflerini, projeksiyonlarını, beklentilerini, varsayımlarını, stratejilerini veya amaçlarını açıklayan bu ifadeler ileriye yönelik ifadelerdir. Ayrıca, FARO’nun planları veya diğer amaçlarının “oluyor”, “olacak” gibi ifadelerle kullanılması veya tartışılması, ileriye yönelik ifadeleri belirler. İleriye yönelik ifadeler gelecekteki performansın garantisi değildir ve gerçek sonuçların, performansların veya başarıların böyle ileriye yönelik ifadelerde bahsedilen gelecekteki sonuçlardan, performanslardan veya başarılardan maddi olarak farklılaşmasına neden olabilen, çeşitli bilinen veya bilinmeyen riskler, belirsizlikler veya başka faktörler söz konusudur. Sonuç olarak, ileriye yönelik bu ifadelerde aşırı güven yer almamalıdır.

Gerçek sonuçların, ileriye yönelik ifadelerde bahsedilen veya tahmin edilenlerden maddi olarak farklı olmasına neden olabilen faktörler şunlardır, ancak bunlarla da sınırlı değildir:

  • Şirketin ürünlerini daha az rekabetçi veya kullanışsız kılan, yeni veya geliştirilmiş ürünlerin, süreçlerin ve teknolojilerin diğerlerinin geliştirilmesi;
  • Şirketin, yeni ürünler geliştirerek ve mevcut ürünlerini iyileştirerek teknolojik avantajını sürdürememesi;
  • Şirketin hizmet verdiği sektörlerde veya Şirketin çalıştığı dünyanın çeşitli bölgelerindeki yerel veya uluslararası ekonomilerde ve diğer genel ekonomi, ticaret ve finansal şartlardaki düşüşler, veya diğer olumsuz değişiklikler veya iyileşmenin olmaması; ve
  • Bölüm I, Madde 1A’da detaylandırılan diğer riskler. 31 Aralık 2016’da son bulan yıl için, Şirketin Form 10-K Yıllık Raporundaki ve 31 Mart 2017’de son bulan çeyrek dönem ve form 10-Q 31 Mart 2017’de son buldu.

Bu bültendeki ileriye yönelik ifadeler, bu bültenin yayın tarihi itibariyle Şirketin kararını yansıtır. Şirket, yasalar gerektirmedikçe, yeni bilgilerin, gelecekte etkinliklerin olup olmaması ile ilgili olarak, herhangi bir ileriye yönelik ifadenin değiştirilmiş halini açıklamakla yükümlü değildir.

FARO Hakkında

FARO, 3D ölçüm, görüntüleme ve gerçekleştirme teknolojisi için dünyanın en güvenilir kaynağıdır. Şirket, aşağıdaki ürün odaklı pazarlar için bilgisayar destekli ölçüm ve görüntüleme cihazları ve yazılımlarını geliştirir ve pazarlar:

-          Fabrika Metrolojisi – Yüksek hassasiyetli 3D ölçümleme, üretim ve kalite güvencesi süreçlerinde bölümlerin ve kompleks yapıların görüntülenmesi ve karılaştırılması

-          İnşaat BIM-CIM – Kompleks yapıları belgelemek ve kalite kontrol, planlama ve koruma süreçlerini gerçekleştirmek için uygulanan inşaat projelerinin ve fabrikaların 3D yansıması

-          Kamu Güvenliği Adli Bilişimi – Kaza, suç ve yangınları araştırmak, güvenlik faaliyetleri planlamak ve kamu güvenliği personelleri için sanal gerçeklik eğitimleri sağlamak adına gerçek zamanlı dünya verileri yansıması ve analizi

-          Ürün Tasarımı – Önceki parça kopyalamalarının ve pazara uygun hale getirilmenin ardından CAD analizine ve yeniden tasarlamaya izin veren mevcut ürünlerden detaylı ve bütün bir 3D veri yansıması

-          3D Yapay Görme – 3D sensörleri ve özel çözümler ile üretim tabanına kontrol ve ölçüm için 3D görüntüsü

FARO’nun teknolojisi, üretim ve kalite güvencesi süreçlerindeki parçaların ve karmaşık yapıların 3D olarak ölçümüne, görüntülenmesine ve karşılaştırılmalarına izin verir. Cihazlar, bileşenlerin ve montajların incelenmesi, hızlı prototipleme, büyük hacimli alanların ve yapıların 3D olarak belgelenmesi, inceleme ve inşanın yanı sıra, kaza veya suç mahallerinin incelenmesi ve yeniden yapılandırılması için kullanılırlar.

FARO'nun genel merkezi Lake Mary, Florida’dadır. Şirket ayrıca, Exton, Pennsylvania’da, FARO Laser Trackerve FARO Cobalt Array 3D Imager ürün serilerimizin Ar-Ge, üretim ve servis operasyonlarının yer aldığı, yaklaşık 8,400 m2’lik bir teknoloji ve üretim merkezine sahiptir. Şirketin Avrupa bölgesel merkezi Stuttgart, Almanya’da, Asya Pasifik bölge merkezi de Singapur’dadır. FARO; ABD, Kanada, Meksika, Brezilya, Almanya, İngiltere, Fransa, İspanya, İtalya, Polonya, Türkiye, Hollanda, İsviçre, Hindistan, Çin, Malezya, Tayland, Güney Kore, Avustralya ve Japonya’da da ofislere sahiptir.

 Daha fazla bilgiyi şu adreste bulabilirsiniz: http://www.faro.com

Medya İletişim: Berk Ütkü

Tel: +90 0212 465 7000 Email: berku@promedia.com.tr