News Detail

News Detail

May 29, 2015

Intel Security- Intel Security Raporu, Hedefli Saldırılarla Mücadeledeki Zorlukların Ayrıntılarına Yer Veriyor

Category: Basın Bülteni
Posted by: promedia

Intel Security Raporu, Hedefli Saldırılarla Mücadeledeki Zorlukların Ayrıntılarına Yer Veriyor

Güvenlik Olaylarının %28’i Hedefli Saldırılarken; Olaylara Zamanında Yanıt Vermenin Önünde Duran Temel Zorluklarsa; Ürün Entegrasyonu, Olayın Anlaşılması ve Yetersiz Becerilerdir.

SANTA CLARA, Kaliforniya –21 Mayıs 2015 – Intel Security tarafından Enterprise Strategy Group’a (ESG) hazırlatılan Tackling Attack Detection and Incident Response (Saldırı Tespit ve Olay Müdahalesi) başlıklı yeni raporda, kurumların güvenlik stratejileri, siber saldırı ortamı, olaya müdahale etmede yaşanan zorluklar ve ihtiyaçlar değerlendirildi. Anket sonuçlarına göre, güvenlik alanında çalışanlar, güvenlik olaylarıyla boğulmuş durumda; geçtiğimiz yıl her bir şirket için ortalama 78 inceleme yapılmış olup bu olayların %28’i, siber saldırılar arasında en tehlikeli ve potansiyel olarak en çok zarar veren saldırı şekli olan hedefli saldırı niteliğindeydi. Ankete katılan bilgi işlem ve güvenlik profesyonellerine göre, saldırılara müdahale etme sorunlarını aşmak için daha iyi tespit ve analiz araçlarını kullanmak, verilecek olan eğitimlerle personelin verimlilik ve etkinliğini arttırmak başlıca çözümler arasında yer alıyor.

ESGde kıdemli yönetici analist olarak çalışan Jon Oltsik,saldırı tespit ve tepki konusunda "zaman" ve "saldırının yol açacağı zarar" arasında çok büyük bir korelasyon olduğunun altını çiziyor. Oltsik'e göre organizasyonun tespiti, soruşturması ve tepki vermesi ne kadar uzun sürerse, kıymetli verilerin ihlalinin önüne geçmek de bir o kadar zorlaşıyor. Bu yüzden Oltsik, CISOların saldırı verilerini toplamanın ve işlemenin, tehdit tespiti ve cevabındaki önemini hep akılda tutmaları gerektiğini öğütlüyor.

Daha iyi entegrasyon

Ankete katılanların yaklaşık %80ine göre güvenlik tehditlerinin tespit edilmesi ve tepki verilmesi konularında organizasyonlarının yaşadığı darboğazın sebebi, güvenlik araçları arasındaki entegrasyon ve iletişim eksikliği. Gerçek zamanlı ve detaylı görünürlük, hedefli saldırılara anında tepki verebilmek için büyük önem taşırken, katılımcıların %37si güvenlik istihbarat ve BT operasyon araçları arasındaki sıkı entegrasyonun önemini vurguluyor.

Saldırının kapsamının belirlenmesi ve etkisinin azaltılması amacıyla yapılan eylemler, en çok zaman isteyen görevlerin başında geliyor ve bu tür operasyonlarda araçların entegre çalışması süreçleri hızlandırabiliyor. Bir dizi farklı güvenlik ürününden oluşan yamalı mimariler; araçların, konsolların, süreçlerin ve raporların kullanımını ayırarak zaman kaybına yol açıyor ve yeterince iyileştirme yapılamadığından, organizasyonlar çok daha hacimli saldırı riskleriyle karşı karşıya kalıyor.

Daha iyi algılama

Profesyonellerin muzdarip oldukları diğer bir konuysa, kullanıcı, ağ, uygulamalar ve host davranışlarının sınırlı anlaşılmasından ötürü zayıflayan gerçek zamanlı güvenlik görünürlüğü. En çok toplanan 4 veri tipi ağ ilintili ve bunların %30'u da kullanıcı aktivitesi verisi olunca, elde edilen verilerin yeterli olmadığı ortaya çıkıyor. Kullanıcıların, hangi verilerin endişe verici olduğunu anlamlandırabilmesi için daha fazla yardıma ihtiyacı oluyor. Bu boşluk da, neden organizasyonların neredeyse yarısının (%47) saldırı kapsam ve etki belirlemeyi özellikle zaman harcayıcı bulduğunu açıklıyor.

Daha iyi analiz

Kullanıcıların, güvenlik olay ve tehlike istihbarat verilerini toplayarak hacimli bir veri dağı elde etmek yerine, sadece anlamlı olanı alıp onu tespit ederek olayları değerlendirmek için kullanmanın önemini görmesi gerekiyor. Katılımcıların %58'i daha iyi tespit araçlarına (bulut bazlı zekalarla çalışan statik ve dinamik analiz araçlar gibi), %53'ü ise güvenlik verisini işlenebilir istihbarata çeviren analiz araçlarına ihtiyaçları olduğunu söylüyor. Katılımcıların 1/3'ü normal sistem davranışlarını taban çizgisine oturtup, farklılıkları daha hızlı tespit edebilecekleri araçlara ihtiyaç duyuyor.

Daha iyi uzmanlık

Ankete katılanlar, güncel tehlikeler hakkında bilgileri ve güvenlik soruşturması becerileri konusundaki eksikliklerinin farkında. Bu nedenle teknik entegrasyon ve analitik beceriler artsa bile, gördükleri verileri anlamlandıramamaktan endişe ediyorlar. Katılımcıların yalnızca %45'i kendilerini zararlı yazılımları perdeleme teknikleri konusunda bilgili görürken, %40'ı siber güvenlik bilgi ve yetkinliklerinin artması için daha çok eğitime ihtiyaç duyduklarını belirtiyor.

Aksiyon için otomasyon

Soruşturmaların hacmi ve sınırlı kaynaklara sahip yetkinlikler, kullanıcıların olay tespit ve tepki yardımına olan ihtiyaçlarını kuvvetlendiriyor. %42'nin bildirdiğine göre, en çok zamanlarını alan görev, bir saldırının etkisini en aza indirgemek için yapılanlar oluyor. Katılımcıların %27'si, gerçek zamanlı bir değerleme için güvenlik istihbaratları tarafından otomotize edilmiş analizleri tercih edeceklerini belirtirken, %15'i süreçlerin otomasyonunu personelini daha önemli işlere yönlendirebilmek için istiyor.

Intel Security Genel Müdürü Chris Young, güvenlik operasyonlarında kullanılan süreleri kalp krizi geçiren hastaların kurtulabilmesi için hastaneye yetiştirilmeleri gereken altın saate benzetiyor. Young'a göre güvenlik endüstrisi de,tıpkı kalp krizi örneğinde olduğu gibi, çalışmalarını organizasyonlarının saldıranı tespit ve savuşturma zamanlarını kısaltarak, zarar almamasını engellemeye yönlendirmeli. Young, "Bunun için, zor da olsa, nelerin bizi yarıda bıraktığını kendimize sorarak, düşüncelerimizi güvenliği nasıl sağlamamız gerektiği üzerine yoğunlaştırmalıyız" diyor.

ESG, Intel Security araştırması içerisinde en iyi uygulamalar ve çıkarılan dersler açısından birçok ipucu sunduğunu belirtiyor. Bu verilere göre CISO’lara bazı önerilerde bulunuyor:

Sıkı bir şekilde entegre edilmiş güvenlik teknolojisi mimarisini yaratmak: CISO’lar, münferit güvenlik araçlarını entegre güvenlik mimarisiyle değiştirmelidir. Bu stratejiyle amaç; kullanıcı, uç nokta ve ağ davranışlarını gözlemleyerek, saldırı bilgilerinin paylaşılması ve böylece şirket genelinde görünürlüğü arttırarak, daha etkili ve koordineli yanıtlar alınmasıdır.

Siber güvenlik stratejisini güçlü analizlerle destekleyerek, hacimden anlamlı veriye geçmek: Siber güvenlik stratejileri, güçlü güvenlik analizlerine dayalı olmalıdır. Büyük miktarlarda iç verilerin (örneğin, loglar, akışlar, paketler, uç nokta delil toplama (forensik), statik/dinamik kötü amaçlı yazılım analizi, kurumsal istihbarat (örneğin, kullanıcı davranışı, işletme davranışı vs.)) ve dış verilerin (örneğin, tehdit istihbaratı, zaafiyet bildirimleri vs.) toplanması, işlenmesi, analiz edilmesi ve anlamlı veriye ulaşılması gerekiyor.

Olay tespiti ve olaya yanıtın otomasyonunu sağlamak: Kurumlar, en yeni saldırı tekniklerine ayak uydurma konusunda zorlandığından dolayı, CISO’lar gelişmiş zararlı yazılım analizleri, akıllı algoritmalar ve tehdit istihbaratının tüketimi gibi konularda süreçlerin otomasyonuna daha fazla öncelik vermelidir. Böylece kurum içi davranışı, tehdit göstergeleriyle (IoC) ve siber saldırganlar tarafından kullanılan yöntem ve prosedürlerin (TTP) karşılaştırılması otomatize edilir.

Sürekli siber güvenlik eğitimi sunmak: CISO’lar, profesyonellere tehditleri daha iyi anlamalarını ve etkili olay yanıtı için en iyi uygulamaları öğrenebilecekleri yıllık eğitim kursları gibi siber eğitimlerini sürekli olarak güvenlik ekiplerine sunulmasını talep etmelidir.

Intel Security araştırması raporunun tamamını okumak için bu adresi ziyaret edebilirsiniz:

http://www.mcafee.com/us/resources/reports/rp-esg-tackling-attack-detection-incident-response.pdf

Anket Yöntemi

Intel Security tarafından gerçekleştirilen ankette, Asya, Kuzey Amerika, Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Güney Amerika bölgelerindeki orta ölçekli (500-999 çalışan) ve büyük ölçekli (1000 ve üzeri çalışan) şirketlerde görevli 700 Bilgi İşlem ve güvenlik profesyoneline güvenlikle ilgili çeşitli sorular yöneltildi. Ankete katılanlar, başta bilgi teknolojileri (%19), üretim (%13) ve finans (%9) olmak üzere, farklı sektörlerde çalışmakta olan kişilerden oluşmaktaydı.

Intel Security Hakkında

McAfee'yi bünyesine katan ve daha da güçlenen Intel Security, Security Connected stratejisi, donanımla geliştirilmiş güvenliğe yönelik yenilikçi yaklaşımı ve eşsiz McAfee Küresel Tehdit İstihbaratı ile, dünya genelinde ticari ve kişisel kullanıma yönelik sistemleri, ağları ve mobil cihazları koruyan proaktif, kanıtlanmış güvenlik çözümler geliştirmeye odaklanmıştır.  Intel Security, McAfee’nin deneyimini ve uzmanlığını Intel’in yenilikçiliği ve kanıtlanmış performansı ile birleştirerek, güvenliği her mimarinin ve her bilgisayar platformunun vazgeçilmez bir bileşeni haline getirmektedir. Intel Security’nin misyonu, herkese dijital dünyada güven ve emniyet içerisinde yaşama ve çalışma güvenini vermektir. www.intelsecurity.com.

Intel, Intel Logosu, McAfee ve McAfee logosuABD’de ve/veya ülkelerde Intel Corporation’ın markalarıdır. Diğer ad ve markaların, başkalarının mülkü olduğu iddia edilebilir.  

Enterprise Strategy Group Hakkında

ESG, küresel bilişim toplumu için eyleme geçirilebilir bilgiler ve istihbarat sunmasıyla tanınan entegre BT araştırma, analiz, strateji ve validasyon firmasıdır. ESG’nin müşteri ihtiyaçları hakkındaki benzersiz anlayışı, nihai kullanıcılar, alıcılar ve kanal ortaklarıyla geliştirdiği kapsamlı etkileşimlerine dayanmaktadır. ESG, araştırma yetkinliğine ve operasyonel bilgi birikimine kavuşmasını sağlayan 360°’lik bir perspektife sahiptir.

 

İrtibat için:

Promedia Halkla İlişkiler

Berk Ütkü

berku@promedia.com