News Detail

News Detail

May 29, 2015

ARUBA BT'NİZ GENMOBİLE'IN GÜVENLİĞİNİ SAĞLIYOR MU

Category: Basın Bülteni
Posted by: promedia

BT’NİZ #GENMOBİLE’IN GÜVENLİĞİNİ SAĞLIYOR MU?

Güvenlik politikalarınız, çalışanlara bekledikleri işbirliğine dayalı, açık ve yaratıcı ortamı sağlıyor mu? Sağlamıyorsa, bu politikalarınızı değiştirmeyi düşünmeniz gerekebilir. İşte bunun nedenini Aruba Networks’ten Chris Kozup açıklıyor.

Ben adında bir kişi bir keresinde şunu söylemişti: ”Değişime son verdiğinizde, sonunuz olur.” Bu söz, çok güzel bir yaşam ilkesidir ancak kurumsal verilerin güvenliğine nasıl yaklaştığınız ve her yerde, her zaman internet bağlantısının yaşandığı çağda çalışanlarınızın beklentilerinin nasıl değiştiği ile yakından ilgilidir.

Geçmişteki o eski kötü günlerde, çalışanlar kendilerine şirketin BT departmanının sunduğu teknolojiye uyum sağlamak için çalışma şekillerini değiştirmek zorunda kalıyordu.

Ama artık böyle yapmak zorunda değiller.

Bunun sonucunda, işletmelerin teknolojisi artık yeni davulun sesine göre hareket etmektedir: her zaman bağlı nesil (always-on generation) #GenMobile. Günümüzün genç çalışanları mobille doğup büyüyenler (mobile-natives), kurumsal ağ güvenliği için geniş kapsamlı sonuçları olacak şekilde davranarak şirketlerin faaliyet şeklini değiştirmektedir.

Siz kendiniz de #GenMobile’cı olabilirsiniz — bilinçli olarak veya olmayarak günün herhangi bir saatinde işle ilgili görevlerinizi yerine getirmeye alışmış ve eskiden var olan saat 9-5 arası mesai kavramına çok az dikkat ediyor olabilirsiniz. Ancak daha yeni nesiller için, bu yeni bir kavram değildir- alışılagelmiş bir durumdur. Yeni nesiller başka bir yöntemi asla bilmediler. Ve daha da önemlisi, bu durum bu yeni nesillerin değişmeyeceği anlamına gelmektedir (ama siz değişmek zorunda kalabilirsiniz).

İşletmeniz Riski Yönetiyor mu

İşte bu noktada Aruba Network’ün "Securing #GenMobile: Is Your Business Running the Risk?" (#GenMobile’ınızı Güvenli Kılın: İşletmeniz Riski Yönetiyor Mu?) başlıklı raporu #GenMobile’ın kimleri içerdiği, nasıl davrandıkları ve en çok dikkat çeken çalışma alışkanlıklarının işletmenizi nasıl etkilediği hakkında genel resmi görmenize yardımcı olmaktadır.

1. Süper üretken, süper etkin

Önce olumlu yönleriyle başlayalım: yapılan anketin sonuçlarına göre, #GenMobile nesli üretkendir. Ciddi anlamda üretkenlerdir. İşi ulaşabildikleri tüm araçları kullanarak yaparlar ve iyi de yaparlar. Teknolojiye doğuştan aşina olmaları, bu neslin yapılacaklar listesindeki işleri bitirmek için kendi yetkilerini kullanırlar. Bu değişimi tetikleyen ise tüketici teknolojisidir: Ankete yanıt verenlerin %51’i mobil teknolojilerin daha üretken ve işe daha fazla angaje olmalarını sağladığını belirtmiştir.

2. İşbirliği, işbirliği, işbirliği

Üretkenlikteki bu artışın büyük bir kısmı, yeni bir paylaşma ve işbirliği kültüründen ileri gelmektedir. #GenMobile nesli bu konuda gerçekten çok iyidir.

Şirketinizin halihazırda sahip olduğu veya geliştirmekte olduğu bir işbirliği yöntemi olabilir, dolayısıyla paylaşmanın ve birlikte çalışmanın ne kadar faydalı olabileceğini size hatırlatmaya gerek yoktur.

3. Şifreler? Denemeyin bile…

İşte tam da bu noktada hikayenin karanlık yüzü kendini gösteriyor. Kendi yetkisini kullanma, ‘iş bitirici’ tutum, güvenlik kaygılarının ikinci plana atıldığı anlamına gelmektedir. Güvenlik bilinmezciliğinin artması sonucunda ortaya çıkan gerçek şudur: güvenlik, #GenMobile iş gücü için işyeri teknolojisi öncelikleri arasında çok düşük sıralarda, beşinci sırada yer almaktadır.

Ayrıca, çalışanların yarısından fazlası (%56) bir işi bitirmek için patronlarına itaatsiz edecektir ve dörtte üçünden fazlası self-servis BT kullanmaktan mutludur. #GenMobile teknolojiye gelince hilekarlık yapmayı aklının ucundan geçirmemektedir.

Riskli iş

Yaratıcılık, işbirliği ve paylaşım çok değerli avantajları beraberinde getirmektedir ancak aynı zamanda bünyesinde risk barındırdığına dair net kanıtlar mevcuttur. Soru sorulan on kişiden altısı iş için kullandıkları akıllı telefonları başkaları tarafından düzenli olarak kullanılmasına (en azından ayda bir kez) izin vermekte sakınca duymazken beşte biri mobil cihazlarında hiç şifre uygulamamaktadır.

Tüm bunlara rağmen, firmaların yaratıcılığı beslemesi ve #GenMobile’ın açıklığını, inovasyonunu ve işbirliğini bastırmaması gerektiği ve aynı zamanda veri ve bilgi kaybı riskini en aza indirgemesi gerektiği konusunda hiç şüphe yoktur.

#GenMobile’ın Yönetimi

Sözün kısası, mümkün değil. Ancak #GenMobile’ın faydaları düşünüldüğünde, çok az düzeyde riskin kabul edilmesi iyidir fakat bunun için sizin ve şirketinizin bu davranışların beraberidne getireceği güvenlik risklerini anlayabiliyor olması gerekmektedir.

Ben’in söylediği gibi yapın— ”Değişime son verdiğinizde, sonunuz olur.” Bu sözün sahibi, #GenMobile gibi yeni mücadele alanlarına doğru ilerlemeyi seven bir kişi olan Benjamin Franklin’dir. Koca Ben, asla değişmeye son vermedi. 

#GenMobile’ın beklentilerine uyum sağlayıp sağlamadığınız konusunda emin değilseniz veya risklerin farkında olamayabileceğinizi düşünüyorsanız, bu hızlı ve kolay risk değerlendirme aracı, çabalarınızı tam olarak nerelere odaklamanız gerektiğini ortaya çıkaracaktır.