News Detail

News Detail

Nov 5, 2015

COMMVAULT - Commvault Sanal Ve Bulut Dünyasında Müşterilerin Veri Yönetimi İhtiyaçlarını Tanımlıyor

Category: Basın Bülteni
Posted by: editor

 

- Pazar lideri Commvault, teknolojiye dayalı hızla gelişen küresel iş dünyasında müşteri ihtiyaçlarını belirliyor

- Geleneksel bina içinden, sanala, buluta ve SaaS’e kadar uzanan yeni nesil veri yönetim çözümleri için yeni minimum müşteri beklentilerini belirliyor

Tinton Falls, NJ – 26 Ekim 2015 – Yeni nesil veri yönetimi konusundaki vizyonunu ortaya koyan Commvault(NASDAQ: CVLT), hızla değişen teknoloji, daralan kaynak ihtiyaçları ve olağanüstü genişleyen veri hacimleri karşında CIO’ların, teknoloji ve iş dünyası liderlerinin karşı karşıya kaldığı yeni müşteri ihtiyaçlarını bugün ortaya koydu. İşletme verilerinin korunması ve bilgi yönetimi konusunda küresel bir lider olan Commvault ayrıca, modern ve bütüncül bir veri yönetimi çözümünde olması gereken minimum gerekleri ifade eden Modern Veri Yönetimi İlkeleri’ni ana hatlarıyla belirledi. Bu İlkeler ayrıca, bir IDC Spotunda[1] geçerli hale getirildi.

Yeni ortaya çıkan müşteri ihtiyaçları ve Modern Veri Yönetimi İlkeleri, Commvault tarafından, şirketin ünlü veri koruma ve bilgi yönetimi portföyünün yeni neslinin tanıtımı sürecinde yayımlanan haber dizisinin bir bölümü olarak tanıtıldı.

BT’deki Mega Trendlerle Ortaya Çıkan Yeni Müşteri İhtiyaçları

Müşteriler bulut kullanımı, artan güvenlik ve uyum talepleri, her yerde işlem yapabilme ve veri patlaması gibi uzun süreden beri görülen mega trendlerle uğraşıyor, Commvault da bu kapsamda veri iletişiminin de değiştiğinin farkında. Bu trendler, BT sektörünü ve veri yönetimini yeniden şekillendirdi. Depolama, bulut ve hiper bütünleşik altyapılarda sürekli devam eden inovasyon karşısında Commvault, CIO’ların ve teknoloji liderlerinin daha fazla üzerinde durmaya başladığı altı yeni kilit müşteri ihtiyacınıtanımladı:

 • Açık, Standartlara Dayalı Altyapı: Müşteriler, ürün altyapısının maliyet ve esneklik avantajlarından faydalanabilmelidir.
 • Yeni Kurtarma Zorunlulukları: Müşteriler kritik uygulamalarda yaşanan veri kaybına karşı giderek daha az tolerans gösteriyor ve kurtarma pencereleri kapanıyor.
 • Genişletilebilir Yerleşik Analitik: Müşteriler, veri yönetim çözümleri içinde arama, görselleştirme, grafik ve korelasyon araçları görmek veya üçüncü tarafların standart sorgu dillerini kullanarak bunlara erişebilmeyi istiyor.
 • Erişim ve İşbirliği: Kullanıcılar ne zaman ve nerede oluşturulmuş olursa olsun bütün verilerine sorunsuz biçimde erişebilmeli ve yeniden kullanımı artırmak ve veri değerini açığa çıkarabilmek için başkalarıyla güvenle paylaşabilmelidir.
 • Uçtan uca Yönetim: İşletmeler bütün verileri gözetimli kontrol altında tutabilmelidir – görünürlük, güvenlik, erişim ve uyum gereklidir.
 • Veri Artışı Hızı, Yedekleme Hızını Aşıyor: Veri hacimleri, bugünün ihtiyaçları ve kurtarma noktası hedefleri açısından, geleneksel yedekleme çözümlerinin imkanlarını aşıyor.

Commvault Başkanı ve CEO’su N. Robert Hammer, Commvault’un sadece veri koruma ve bilgi yönetimiyle ilgilenmesi ve müşterilerin hızla değişen, yıkıcı teknoloji pazarında dahi verilerinden fayda ve değer kazanmalarına yardımcı olmak gibi tek bir odak noktasına sahip olması sayesinde, müşteri ihtiyaçlarını bu kadar iyi biçimde kavrayabildiğini belirtiyor. “Veri miktarı arttıkça, kullanıcılar veri merkezini buluta, mobil kullanıcılara kadar genişletebilen, yeniden kullanımı artırmak üzere endekslenmiş veriler için kurtarma ve yaşam döngüsü yönetimi sunan modern koruma yöntemleri talep ediyor” diyen Hammer, müşteriler için gerçekten güvenilir bir ortağın, sadece bugünün iş dünyası ve teknoloji ihtiyaçlarına cevap verebilen değil, aynı zamanda bir sonraki adımın ne olacağı konusunda açık bir vizyona sahip ve müşteriler için yol gösterebilen bir ortak olduğunu Commvault’un da böyle bir ortak olduğunu kaydetti.

Commvault’un müşteri ihtiyaçları konusundaki bu öngörüsü, şirketin 11. büyük yazılım sürümünü geliştirirken mühendislik ve ürün yönetimi ekiplerine rehberlik etti. Commvault Yazılım ve Commvault Veri Platformu’nun pek çok yenilikçi özelliği ve fonksiyonu, yeni ortaya çıkan müşteri ihtiyaçlarına doğrudan cevap vermek üzere tasarlandı. Diğer taraftan ise, Commvault’un geliştirdiği çözüm platformu, vizyon, kabiliyetler ve çalışma biçimi açısından müşterilerden ve sektör analistlerinden övgüler almaya devam ediyor.

Örneğin, “her zaman açık, her zaman ulaşılabilir” yaklaşımına yönelik yeni kurtarma zorunlulukları nedeniyle, Commvault platformunda bulunan verinin herhangi bir kopyasının depo optimizasyonu durumunda okunabilir olarak hemen sunulabilmesi biçiminde geliştirilen

yeni kapasite Commvault’u farklı kılan bir unsur olarak öne çıktı. Commvault inovasyonu, geleneksel ikincil kopyalara erişim için yeniden oluşturma, şifreleme gibi işlemleri ortadan kaldırıyor, bu işlemler için ayrılmış boş depolama sistemlerine olan ihtiyacı gideriyor. Bu, bir yandan gerekli olan ikincil kopya sayısını azaltarak altyapı maliyetlerini azaltırken, diğer yandan veriye erişim hızını artırarak durma süresini elimine ediyor.

PFD Food Services CIO’su Richard Cohen, “Commvault bize, risk ve maliyeti azaltırken, yıkıcı teknolojilere doğru bir sonraki adımı sorunsuzca atma konusunda güven verdi” diyor. Cohen ayrıca, gıda dağıtımının hızlı ve hata affetmeyen bir iş olduğunu, pazarda sert rekabet devam ederken arz ve talebi dengelemek için çok dar bir pencere olduğunu belirtiyor. Cohen, rekabet gücünün korunmasında bilginin stratejik bir rol oynadığını ve Commvault ile kritik bilgi varlıklarının yönetimini modernize etmeye ve kolaylaştırmaya devam etme imkanına sahip olduklarının altını çiziyor.

Modern Veri Yönetimi İlkeleri

Müşterilerin veri koruma ihtiyaçlarını başarılı biçimde karşılamaya yardımcı olmada 15 yıllık deneyimiyle, veri yönetiminin gelecek neslini şekillendiren teknolojiler ve gelişen trendler konusunda eşsiz perspektifini birleştiren Commvault, müşterilere gerçek ve bütüncül bir çözüm sağlamak için karşılanması zorunlu olan bir dizi temel gereksinimi belirledi. Bu İlkeler, yüzlerce müşteri görüşü, yönetici toplantıları ve temaslar gözden geçirilerek geliştirildi.

Bunun ardından Commvault, dünyanın önde gelen sektör analizi ve araştırma şirketlerinden biri olan IDC’ye bu bulguları doğrulama görevini verdi. Sonuçlar IDC Spotunda özetlendi, bu spot minimum gereksinimleri ortaya koyuyor ve yeni nesil veri yönetim gereksinimlerini şekillendiren yeni müşteri ihtiyaçlarını teyit ediyor. IDC’nin başka bir araştırmasında, “işletmeler ve müşteriler kağıt karmaşalarını dijitalleştirmeye çalışırken, kendilerini bir veri okyanusunun– bilgi erişiminin günlük faaliyetlerde hayati öneme sahip olduğu bir okyanusun ortasında bulmaktadır. Dahası, ihtiyaç duyulduğunda doğru tür ve kalitedeki verinin korunması ve ulaşılır olması, bugünün dijital dünyasında başarılı olmayı amaçlayan her kuruluş için bir zorunluluk haline geldi”[2] deniliyor.

Commvault, Modern Veri Yönetim İlkeleri olarak adlandırdığı yedi ilkenin, geleceğe hazır olmak amacıyla veri yönetim stratejisini geliştirmeye çalışan her müşteri için “olmazsa olmaz” olduğunu ifade ediyor:

 1. Standartlara dayalı Platform Erişimi:  Eski yapıları ve tedarikçi bağımlılığını ortadan kaldırıyor;  müşterilerin teknoloji ilişkilerinin geleceği için ve altyapı yol haritalarına yönelik risklere karşı koruma sağlar.
 2. Entegre Veri Güvenliği: Verinin iletimde, durağan halde ve erişim sırasında güvende olmasını sağlıyor;  tüm veri lokasyonlarında yerleşik denetleme kontrolleri ve uyum izleme raporları ile her teknoloji karakteri için şifreleme, anahtar yönetimi ve rol bazlı kontrollerle iletim, depolama ve aktivasyon sırasında güvenli iletişim sağlar.
 3. Doğrudan Yerel ErişimVeriye yerel formatında erişilebilir; yerel veya talep üzerine veri sunumu hizmetleri, uygulamanın istediği formatta neredeyse anlık interaktif erişim (kurtarma noktası) sağlar ve bu sayede operasyonel işlemleri, zamanı ve riski azaltır.
 4. Genişletilebilir Arama ve Sorgulama: Verinin indekslenmesi, analiz edilmesi, görselleştirilmesi ve optimize edilmesi; sanal havuzlar, SaaS ürünleri ve bulut çözümleri dahil olmak üzere, çoklu veri çözümleri uygulamaları ve depo lokasyonlarında sorunsuz ve güçlü arama sorgulaması sağlayarak güncel ve tarihsel verileri aktive eder ve açar.
 5. Evrensel Erişim & İşbirliği: Uygulamaların, Dosyaların, Bilgilerin güvenle paylaşılması ve senkronize edilmesi; ne zaman ve nerede oluşturulmuş olursa olsun, kullanıcılara, tüm veri kopyalarına sorunsuz, evrensel erişim sağlayarak verimliliği ve işbirliğini artırır ve verilerin kullanıcılar, uygulamalar vb. arasında güvenle paylaşılmasına imkan verir.
 6. Baştan İtibaren Yönetim: Verinin doğduğu andan itibaren yönetilmesi; Verinin oluşturulduğu andan itibaren yönetilmesi, ihlal, kayıp, çalınma veya uyumsuzluk risklerini önemli ölçüde azaltıp, görünürlük ve güvenlik sağlayarak işletmelere veriyi kontrol altında tutma imkanı vermektedir.
 7. Değişimin Kademeli Biçimde Kaydedilmesi Kurtarma noktaları sıklığının artırılması, depolama ve ağ etkinliğini yükseltiyor. Değişiklik bloklarının takip edilmesi, veri koruma operasyonlarında, iş yükü etkisini önemli ölçüde azaltılmasına ve aynı zamanda ağ kullanımında sistem çıkışı etkinliğinin sağlanmasına imkan veriyor. Sadece delta bloklar okunur ve işlenir ve sadece değiştirilen bloklar depolanır. Bu sayede, devam eden kurtarma operasyonlarındaki bant genişliği ve depo ihtiyacı azalır, RPO ve RTO hızlanır.

IDC Araştırma Direktörü Phil Goodwin, son kullanıcıların veri koruma ve erişim konusundaki ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla tedarikçilerin dikkatle incelenmesinin, satın alma kararlarında çok önemli olsa da yeterli olmadığını belirterek, müşterilerin piyasaya ilişkin ileriye dönük vizyonları olması gerektiğini, teknolojilerin öngörülebilir yatırım aşamasından geçmesi için tedarikçileriyle birlikte çalışmaları ve kendi yaşam döngüleri içinde bu teknolojilerin yerini belirlemeleri gerektiğini kaydediyor. Goodwin ayrıca, “Optimal veri güvenliğini sağlayabilmek için son kullanıcılara bir gereksinim kontrol listesi verilirse, bunun müşterilerin hem günümüzün hem de geleceğin BT zorlukları için hazırlanmasına yardımcı olacağı yönünde Commvault tarafından ortaya konulan görüşe katılıyoruz” diyor.

Commvault Veri Platformu ve Çözümler Portföyü Hakkında

Commvault çözümler portföyünün on birinci versiyonu, müşterilerin teknoloji yatırımlarından yeni değerler elde etmesi ve kritik iş algılarının açığa çıkarılması amacıyla, geleneksel veri yönetiminden modern veri ortamlarına dönüşümü hızlandırarak, müşterilerin verilerini aktif hale getirmeye yardımcı olacak biçimde konumlandırıldı. Commvault çözümler portföyü, veri koruma ve kurtarma, bulut, sanallaştırma, arşivleme, dosya senkronizasyonu ve paylaşımı alanlarında gelişen piyasa trendlerine, büyüme alanlarına ve kullanıcı koşullarına cevap veren sektörün öncüsü bir ürün sunuyor. Commvault Veri Platformu açık ve standartlara dayalı olmakla birlikte müşterilerin verileri daha iyi kullanmalarına, BT operasyonlarını geliştirmeye yardımcı oluyor ve üçüncü taraf inovasyonlarına imkan veriyor.

Commvault Hakkında

Commvault, daha fazla değer ve iş algısı yaratmak ve modern veri ortamlarına dönüşümü sağlamak amacıyla, dünya çapında, şirketlerin verilerini aktive etmesine yardımcı olmaktadır ve veri koruma ve bilgi yönetimi çözümlerinde lider tedarikçidir. Doğrudan ve dünya çapındaki ortak ve hizmet sağlayıcıları ağı kanalıyla sunulan çözüm ve hizmetlerle Commvault çözümleri veri koruma ve kurtarma, bulut, sanallaştırma, arşivleme, dosya senkronizasyonu ve paylaşımı konularında sektörün lider portföyünü oluşturmaktadır. Commvault, bağımsız ve güvenilir bir uzman olarak, teknoloji vizyonu, inovasyon ve uygulama açısından müşterilerinden ve üçüncü taraflardan övgüler kazanmaktadır. Donanım veya diğer işletme faaliyetleri gibi dikkat dağıtıcı unsurlar olmadan Commvault’ın veri yönetimi konusuna odaklanması, her endüstride, her ölçekteki işletme tarafından, yerinde uygulanan, mobil platformlarda, buluta ve buluttan yapılarda ve hizmet-olarak-sağlanan çözümlerde kabul görmesini sağlamaktadır. Commvault, dünya çapındaki piyasalarda, 2 binin üzerinde yüksek nitelikli bireyleri istihdam etmektedir; NASDAQ (CVLT) kapsamında halka açık işlem görmektedir ve merkezi ABD’nin New Jersey bölgesindeki Tinton Falls’da yer almaktadır. Commvault hakkında daha fazla bilgi edinmek ve verilerinizin sizin için çalışmasına nasıl yardımcı olabileceğini öğrenmek için commvault.com’u ziyaret edebilirsiniz.

# # #

Kaynaklar

 • Commvault yazılım hakkında daha fazla bilgi

Katılın

Güvenli Liman Beyanı: Müşterilerin sonuçları burada belirtilenden önemli ölçüde farklılık gösterebilir; Commvault, tüm müşterilerin yukarıda belirtilenlere benzer faydalar elde etmesini garanti etmez. Bu basın bülteni, finansal projeksiyonlar dahil olmak üzere, ileriye dönük beklentiler içerebilir ki bunlar rekabet unsurları, geliştirme sürecine bağlı zorluklar ve gecikmeler, imalat, yazılım ürünleri ve ilgili hizmetlerin pazarlama ve satışı, genel ekonomik koşullar gibi risk ve belirsizliklere tabidir. Commvault’un geleceğe yönelik inançları, beklentileri ve planlarına ilişkin beyanlar tadil edilmiş 1933 Hisse Senetleri Kanunu Bölüm 27A ve tadil edilmiş 1934 Menkul Kıymetler Borsa Kanunu Bölüm 21E kapsamındadır. Bu gibi tüm ileriye dönük beyanlar 1955 Özel Menkul Kıymetler Hukuk Davaları Reform Kanunu kapsamındaki güvenli liman koşullarına tabidir. Gerçek sonuçlar beklenen sonuçlardan önemli ölçüde farklılık gösterebilir. Commvault, bu ileriye dönük beyanları güncelleme niyetini veya yükümlülüğünü reddeder. Herhangi bir ürün geliştirilmesi ve zamanlaması ile birlikte bunların bütün özellikleri ve fonksiyonları Commvault hakkı olarak saklıdır.

©1999-2015 Commvault Systems, Inc. Tüm hakları saklıdır. Commvault, Commvault and logo, the "CV" logo, Commvault Systems, Solving Forward, SIM, Singular Information Management, OnePass, Commvault Galaxy, Unified Data Management, QiNetix, Quick Recovery, QR, CommNet, GridStor, Vault Tracker, InnerVault, Quick Snap, QSnap, IntelliSnap, Recovery Director, CommServe, CommCell, ROMS, Commvault Edge, ve CommValue; Commvault Systems, Inc. ticari markasıdır veya kayıtlı ticari markasıdır. Diğer tüm üçüncü taraf markaları, ürünleri, hizmet isimleri, ticari markaları veya kayıtlı hizmet markaları ilgili hak sahiplerinindir ve onları tanımlanması için kullanılır. Bütün özellikler, bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir.